คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเกวลี บัวหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวจันทรา รุ้งแสง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0885409661
อีเมล์ : ่jantrarungsang@gmail.com