ปฐมวัย

นางสาวเกวลี บัวหลวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวจีนทรา รุ้งแจ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2