คณะผู้บริหาร

นายวุฒิพร ใจสงบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา