เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม

มาร์ชโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม

                เขียว-ชมพู ดูเด่นเป็นสง่า                         พวกเรามาภาคภูมิใจในวัดศรีฯ

การกีฬาเรามีเด่น  เรามีดี                                          ลูกวัดศรีมุ่งหมายตั้งใจมา

                กิจกรรมนำความรู้เราไม่ด้อย                    ไม่เลื่อนลอยแต่การเรียนเราเลิศหรู

แปดสาระการเรียนรู้เราเฟื่องฟู                                  เรามีครูที่พร้อมให้ทุกวิชา

                ปรัชญารู้คุณธรรมนำเป็นหลัก                    แจ้งประจักษ์กิจกรรมดีมีความหมาย

เรียนต้องดีมีความสุขทั้งใจกาย                                  คือความหมายปัจจัยรู้คู่โรงเรียน

                แข่งวันนี้เรามั่นใจต้องได้ถ้วย                     เรามาด้วยความมั่นใจในวัดศรีฯ

สู้วันนี้เราต้องเด่นเราต้องดี                                         เพื่อวันนี้สู้เต็มที่ลูกวัดศรีฯเอย