ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 (อ่าน 47) 01 พ.ค. 66
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 130) 13 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน (อ่าน 609) 24 ธ.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 860) 03 ม.ค. 64
การดำเนินการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 1038) 25 มิ.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 1020) 04 มี.ค. 63
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ การแข่งขันคณิตศาสตร์ (อ่าน 996) 09 ธ.ค. 62
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ การแข่งขันภาษาไทย (อ่าน 856) 09 ธ.ค. 62
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ (อ่าน 928) 09 ธ.ค. 62
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 69 ระดับเขตพื้นที่ สพป.กจ.1 (อ่าน 852) 26 ต.ค. 62