กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัฐวิภา จงใจภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรนันท์ จันทร์บุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0