ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
เลขที่ 19 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว วันที่ก่อตั้ง 20 ก.พ 2447   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เบอร์โทรศัพท์ 0-34672338 เบอร์โทรสาร 0-34672339
Email : jermsit@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน