ผู้บริหาร

นายวุฒิพร ใจสงบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่ใช้งานได้ดีหรือไม่
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/04/2015
ปรับปรุง 08/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 622526
Page Views 678184
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เครื่องแบบนักเรียน วิชาการ
16 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ปีการศึกษา 1/2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ปีการศึกษา 1/2560 และรับใบรายงานผลการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน วิชาการ
12 มิ.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย ในวันที่ 12 มิ.ย.60 ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม กลุ่มงานวิชาการ
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดศรีอุปลารามจะจัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เกา ร่วมพิธีดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมประชาร่วมใจ ครูปิณฑิรา เกียรติสาร
12 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  แข่งเก็บคะแนน รหว่างวันที่ 12-26 ก.ค 60
เสื้อประจำแต่ละสี ครูนริทธิ์ ไกรเทพ ครูธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
12 ก.ค. 60 อบรมสาธารณสุข
การอบรมให้ความรู้สาธารณสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมประชารวมใจ เวลา 12.30 เป็นต้นไป
ชุดนักเรียน งานอนามัย
27 ก.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  นัดเปิดสนาม
เสื้อสีแต่ละสี ครูนริทธิ์ ไกรเทพ ครูธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน