ผู้บริหาร

นายวุฒิพร ใจสงบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่ใช้งานได้ดีหรือไม่
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/04/2015
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 617391
Page Views 669209
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เครื่องแบบนักเรียน วิชาการ
16 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ปีการศึกษา 1/2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ปีการศึกษา 1/2560 และรับใบรายงานผลการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน วิชาการ
12 มิ.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย ในวันที่ 12 มิ.ย.60 ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม กลุ่มงานวิชาการ
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดศรีอุปลารามจะจัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เกา ร่วมพิธีดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมประชาร่วมใจ ครูปิณฑิรา เกียรติสาร