ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ธ.ค. 65 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ธ.ค. 65 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นอนุบาล
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นอนุบาล 
ชุดลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 พ.ย. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 ค่ายพักกแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565
ค่ายพักกแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 ร ค่ายลูกเสือ สมพล โตรักษา ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชุดนักเรียน วิชาการ
10 ต.ค. 65 ทัศนศึกษาระดับประถม - มัธยม
ทัศนศึกษาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี ระดับชั้น ป.4-ม.3
ชุดพละศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
07 ต.ค. 65 ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา
ทัศนศึกษา ซาฟารีปาร์ค ระดับชั้น อ.2 - ป.3 
ชุดพละศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
04 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 สอบปลายภาคเรียน 1/65
สอบกลางปี 1/2565 ระดับชั้น ป.1-ป.6
สอบปลายภาคเรียน 1/2565 ระดับชั้ช ม.1-3
ชุดนักเรียน วิชาการ
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63
1. สอบกลางปี นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2563
2. สอบปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน บริหารงานวิชาการ
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ชุดนักเรียน บริหารงานวิชาการ
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26 - 28 ก.พ.63 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ครูชุดสุภาพ นักเรียนชุดพละ งานพัฒนาผู้เรียน
24 ก.พ. 63 One Day Camp ลูกเสือสำรอง
24 ก.พ.63 นายวุฒิพร ใจสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม One Day Camp ลูกเสือสำรอง ณ น้ำตกไทรโยคน้อย เดินทางโดยรถบัส ขากลับรถไฟ นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์มากมายครับ
น้ำตกไทรโยคน้อย ชุดลูกเสือ งานลูกเสือ
28 ต.ค. 62 เปิดภาคดรียน 2/2562
28 ตุลาคม 2562 เปิดภาคดรียน 2/2562
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
12 มี.ค. 62 ถึง 14 มี.ค. 62 การสอบประจำปีการศึกษา 2561
การสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
01 มี.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กทม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กทม. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชดพละศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
25 ก.พ. 62 ถึง 26 ก.พ. 62 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
22 ก.พ. 62 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
ลูกเสือ-ยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 ก.พ. 62 ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 20 กุมภาพันธ์ 2562
ปกติ บริหารงานทั่วไป
18 ก.พ. 62 เวียนเทียนวันมาฆบูชา
เวียนเทียนวันมาฆบูชา
ชุดนักเรียน งานวันสำคัญ
08 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วิชาการ
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายปี และ สอบปลายภาคเรียน 1/2561
สอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 
ชุดนักเรียน วิชาการ
28 ก.ย. 61 งานมุทิตาจิต "ครูพิกุล มาลาทอง"
งานมุทิตาจิต "ครูพิกุล มาลาทอง" เกษียณอายุราชการ 
ชุดสุภาพ บริหารงานทั่วไป
21 ก.ย. 61 กีฬาเครือข่ายหนองบัวแก่งเสี้ยน
กีฬาเครือข่ายหนองบัวแก่งเสี้ยน
ชุดพละ บริหารงานทั่วไป
22 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561
ชุดกีฬา กลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูนริทธิ์ ไกรเทพ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค. 2561 
ชุดนักเรียน ครูเสื้อสีฟ้า กลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
01 ส.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2561
กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2561
ชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 ก.ค. 61 แห่เทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 
ชุดนักเรียน บริหารงานทั่วไป
25 ก.ค. 61 ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพร สมเด๊จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น
ครูเสื้อสีเหลือง นักเรียนชุดนักเรียน บริหารงานทั่วไป
25 ก.ค. 61 อบรมป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นในสถานศึกษา
นักเรียนชี่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อบรมป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นในสถานศึกษา โดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ชุดนักเรียน งานอนามัย
23 ก.ค. 61 ถึง 24 ก.ค. 61 สอบกลางภาค 1/2561
สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2561
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
14 มิ.ย. 61 พิธีไหวืครูประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหวืครูประจำปีการศึกษา 2561
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบปลายปีและสอบปลายภาคเรียน
สอบปลายปี 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สอบปลายภาคเรียนที่ี 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชุดนักเรียน วิชาการ
09 มี.ค. 61 ทัศนศึกษาบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 9 มีนาคม 2561 กิจกรรมทัศนศึกษาบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชุดพละศึกษา งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
07 มี.ค. 61 สอบ NT
วันที่ 7 มีนาคม 2561 สอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วิชาการ
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 สอบข้อสอบกลาง
สอบข้อสอบกลาง   
วันที่ 5 มีนาคม 2561    สอบข้อสอบกลาง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5
วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 สอบข้อสอบกลาง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1,2
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วิชาการ
07 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ "ศูนย์สนับสนุนการฝึกอบรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" อ.ทองผาภูมิ  จ. กาญจนบุรี
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน ครูเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 ทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม และ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
03 ต.ค. 60 ถึง 05 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน
สอบปลายปี 2560 ระดับประถมศึกษา - สอบปลายภาคเรียน 1/2560 ระดับมัธยมศึกษา
ชุดนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
29 ก.ย. 60 อำลาอาลัย ด้วยใจผูกพัน
อำลาอาลัย ด้วยใจผูกพัน JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมรวมใจสามัคคี บุคลากร
03 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 การสอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2560
การสอบกลางภาคเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ปีการศึกษา 1/2560
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
27 ก.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  นัดเปิดสนาม
เสื้อสีแต่ละสี ครูนริทธิ์ ไกรเทพ ครูธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
12 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  แข่งเก็บคะแนน รหว่างวันที่ 12-26 ก.ค 60
เสื้อประจำแต่ละสี ครูนริทธิ์ ไกรเทพ ครูธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
12 ก.ค. 60 อบรมสาธารณสุข
การอบรมให้ความรู้สาธารณสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมประชารวมใจ เวลา 12.30 เป็นต้นไป
ชุดนักเรียน งานอนามัย
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดศรีอุปลารามจะจัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เกา ร่วมพิธีดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมประชาร่วมใจ ครูปิณฑิรา เกียรติสาร
12 มิ.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย ในวันที่ 12 มิ.ย.60 ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม กลุ่มงานวิชาการ
16 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ปีการศึกษา 1/2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ปีการศึกษา 1/2560 และรับใบรายงานผลการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน วิชาการ
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เครื่องแบบนักเรียน วิชาการ