ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลักขณา คูหา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,11:37  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกวลี บัวหลวง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,11:36  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางปิณฑิรา เกียรติสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,11:35  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,20:45  อ่าน 468 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,20:45  อ่าน 570 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร "วิทยากรประจำค่าย ค่ายเพิ่มเวลารู้"
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,09:53  อ่าน 3000 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน "เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์"
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,09:39  อ่าน 1187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,15:27  อ่าน 1453 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,15:26  อ่าน 540 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,09:49  อ่าน 565 ครั้ง
รายละเอียด..