ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลักขณา คูหา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,11:37  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกวลี บัวหลวง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,11:36  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางปิณฑิรา เกียรติสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,11:35  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,20:45  อ่าน 558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร "วิทยากรประจำค่าย ค่ายเพิ่มเวลารู้"
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,09:53  อ่าน 3321 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน "เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์"
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,09:39  อ่าน 1274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,15:27  อ่าน 1621 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,15:26  อ่าน 631 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,09:49  อ่าน 639 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,09:48  อ่าน 697 ครั้ง
รายละเอียด..