ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง (การแข่งขันคอมพิวเตอร์) 2565
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2566,11:23  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (การแข่งขันคอมพิวเตอร์) 2562
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,11:05  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลักขณา คูหา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,11:37  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกวลี บัวหลวง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,11:36  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางปิณฑิรา เกียรติสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,11:35  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (การแข่งขันคอมพิวเอตร์) 2561
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,20:45  อ่าน 629 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร "วิทยากรประจำค่าย ค่ายเพิ่มเวลารู้"
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,09:53  อ่าน 3529 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน "เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์"
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,09:39  อ่าน 1349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,15:27  อ่าน 1728 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,15:26  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..