ผลงานนักเรียน
รับรางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายอิทธิพล รอดภัย
รายละเอียดผลงาน
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.1-ม.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2560,21:26   อ่าน 191 ครั้ง