ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นายอัมรินทร์ บัวโรย
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,10:46   อ่าน 288 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นายอนุภัทร จันทร์บุรี
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,10:45   อ่าน 321 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันพินิจวรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเข้าร่วม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทร์เพ็ญ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,10:44   อ่าน 345 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชนสิษฎ์ ศรีอาจ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,10:42   อ่าน 290 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 69 ระดับเขตพื้นที่ สพป.กจ.1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 69
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2562,11:49   อ่าน 381 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นายวี -
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,20:49   อ่าน 359 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นายคณิศร มังกร
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,20:48   อ่าน 349 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 67 ระดับเขตพื้นที่ สพป.กจ.1
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 67
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2560,21:20   อ่าน 767 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนพัต ราชดำเนิน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2560,21:27   อ่าน 499 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอิทธิพล รอดภัย
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2560,21:26   อ่าน 507 ครั้ง