ภาพกิจกรรม
ดร.เตือนใจ รักษาพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1 และคณะเข้าประเมินผลการปฏิบัติงาน
21 มีนาคม 2566 ดร.เตือนใจ รักษาพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1 และคณะเข้าประเมินผลการปฏิบัติงาน นายวุฒิพร ใจสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2566,10:37   อ่าน 36 ครั้ง