ภาพกิจกรรม
จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน
1 ก.ย.64 จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) แก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยปฏิบัติตามมาตรการของ สบค. อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,16:19   อ่าน 147 ครั้ง