ภาพกิจกรรม
อบรมความรู้เรื่องภาวะโภชนาการ
เทศบาลตำบลหนองบัวร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องภาวะโภชนาการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,15:13   อ่าน 101 ครั้ง