ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
30-31 พ.ค. 62 ครูสีแพร ปริโชติ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ณ ค่ายทุ่งเก้าทัพแค้มป์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2562,13:12   อ่าน 209 ครั้ง