ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนคณิตศาสตร์
ครูชีวรัตน์ ข่ายคำ ครูมัลลิกา ตะเพียนทอง ครูอโณมา จีนจัน และนางสาวทัศนีย์ ทองนาค เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 23-24 ธ.ค.60
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,19:03   อ่าน 118 ครั้ง