ภาพกิจกรรม
คุณรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล และครอบครัว มอบเงินสนับสนุนทางการศึกษา
ขอขอบพระคุณ คุณรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล และครอบครัวเป็นอย่างสูงที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและให้การสนับสนุน โรงเรียนวัดศรีอุปลารามเสมอมา วันนี้ท่านและคณะได้มามอบเงินสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 50,000.-บาท ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2560,20:12   อ่าน 309 ครั้ง