รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ธนพัต ราชดำเนิน (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 11
อีเมล์ : thanaphat@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 88/8 ม.1 ถนนนครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ค. 2564,21:33 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.128.205


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล