ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 56) 13 ก.พ. 66
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 137) 24 พ.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 169) 30 ต.ค. 65
กำหนดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 234) 29 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน (อ่าน 526) 24 ธ.ค. 64
ประกาศการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับที่15) (อ่าน 461) 13 ธ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 684) 18 ก.พ. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 781) 03 ม.ค. 64
กำหนดการสอบประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 754) 05 พ.ย. 63
การดำเนินการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 953) 25 มิ.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 939) 04 มี.ค. 63
One Day Camp ลูกเสือสำรอง (อ่าน 857) 24 ก.พ. 63
26 - 28 ก.พ.63 กิจกรรมทัศนศึกษา (อ่าน 841) 24 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก แบบ 260 ที่นั่ง (อ่าน 1037) 19 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 739) 04 ก.พ. 63
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ การแข่งขันคณิตศาสตร์ (อ่าน 925) 09 ธ.ค. 62
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ การแข่งขันภาษาไทย (อ่าน 793) 09 ธ.ค. 62
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ (อ่าน 864) 09 ธ.ค. 62
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 69 ระดับเขตพื้นที่ สพป.กจ.1 (อ่าน 789) 26 ต.ค. 62
28 ตุลาคม 2562 เปิดภาคดรียน 2/2562 (อ่าน 647) 26 ต.ค. 62
เผยแพร่ผลงาน (อ่าน 1240) 12 มิ.ย. 60