ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
1. กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 
2. กำหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 7 ตุลาคม 2565
3. กำหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  วันที่ 10 ตุลาคม 2565
4. ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565
5. เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 31 ตุลาคม 2565
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,09:05   อ่าน 234 ครั้ง